root - March 26, 2024

I-Dunoon Taxi Association ithembisa uhambo olukhuselekileyo kubakhweli abaya eMpuma Koloni 

IsiXeko sibonelela ngophononongo lwemoto lasimahla kubahambi abahamba umgama omde 

INTATHELI YETHU

Sele zilungele ukuhamba neqela leeminibhasi ezingaphezulu kwe-100 nabaqhubi abakwi-standby, iDunoon Taxi Association (DTA) ijolise kuhambo olukhuselekileyo nolungenazinkathazo kubakhweli abasingise eMpuma Koloni kwikhefu lePasika. 

“Zonke iiveni zethu zime kakuhle, kwaye abaqhubi bethu bakulungele ukuthabatha uhambo,” utshilo unobhala jikelele weDTA uFrank Qotyiwe. 

“Ukhuseleko yeyona nto iphambili kuthi, kwaye asinako ukuthomalalisa ukhuseleko lwabakhweli bethu,” utshilo uQotyiwe. 

Uthe ngeeholide zePasika ezidlulileyo, iDTA ithuthe ngokukhuselekileyo abakhweli ukuya nokubuya eMpuma Koloni ngaphandle kweengozi okanye ukuphulukana nobomi. 

“Ubukhulu becala, iiteksi zethu zithutha abantu becawa ngePasika, silindele ukuba zingaphaya kwekhulu iibhasi eziya kuxakeka ezindleleni ukuqala kule mpelaveki, ukhuseleko yeyona nto iphambili kuthi,” utshilo. 

Ubongoze abakhweli abaya eMpuma Koloni ukuba banganyanzeli abaqhubi ukuba bagqithise isantya esimiselweyo.

“Ngamanye amaxesha abakhweli babeyalela abaqhubi ukuba babaleke. Kufuneka bavumele umqhubi ukuba athobele imiqathango yesantya kunye nemigaqo yendlela. 

Ilungu likamasipala weSixeko elijongene nKhuseleko , uJP Smith, uthe ngoLwesithathu umhla wama-20 kweyoKwindla, iinkonzo zendlela zesiXeko ziqalisa i-Operation Eksodos, inkqubo yokuqinisekisa ukhuseleko lwabaqhubi beemoto nabakhweli babo ngeholide yePasika. 

USmith uthe njengenxalenye yalo msebenzi, isiXeko sinikezela ngetshekhi zezithuthi simahla kwabo bahamba umgama omde.

“I- Operation Eksodos ibonelela ngeetshekhi zemoto zasimahla. Ndifuna ukukhuthaza bonke abasebenzi bethu abahamba umgama omde ukuba basebenzise le nkonzo, utshilo uSmith. Abavavanyi bezithuthi baya kuhlola inani lamanqaku abalulekileyo, aquka amatayara, iziqhoboshi, ii-wiper blades, i-undercarriage, kunye nokuba isithuthi sinelayisensi efanelekileyo kusini na. Ngaphaya koko, amaqela e-Operation Exodus aya kujolisa kukhuseleko lwezithuthi, ukomelela kwabaqhubi, ukulayishwa ngokugqithisileyo, kunye nokuba semthethweni kwamaphepha-mvume okusebenza. Amaqela e-Operation Exodus aya kumisa kwisiPhambuka sezoThutho zikaWonke-wonke sase-Joe Gqabi, kwiSebe lezeNdlela eBellville, nakwindawo yokumisa iibhasi ezihamba umgama omde kwi-CBD. Ukwathe abaqhubi kufuneka baqinisekise ukuba bona kunye nabakhweli babo baqhoboshelwe, balandele imiqathango yesantya, kwaye bathathe ikhefu elaneleyo ukuze wonke umntu afike kwindawo abasingise kuyo. “Amagosa ethu endlela namanye amasebe ogcino-mthetho nawo azakube esendleleni ukuqinisekisa ukuba uluntu ngokubanzi lwezithuthi luyajongwa izithuthi zalo. Qinisekisa ukuba isithuthi sakho sikwimeko entle yokuqhuba, uxinzelelo lwamatayara lubekwe ngokuchanekileyo, zonke izibane kunye neewiper zisebenza kakuhle, utshilo.

“I-Operation Eksodos ibonelela ngophononongo lwemoto lasimahla. Ndifuna ukukhuthaza bonke abasebenzi bethu abahamba umgama omde ukuba basebenzise le nkonzo,” utshilo uSmith.

Abavavanyi bezithuthi baya kuhlola inani lamanqaku abalulekileyo, aquka amatayara, iziqhoboshi, ii-wiper blades, i-undercarriage, kunye nokuba isithuthi sinelayisensi efanelekileyo kusini na. 

Ngaphaya koko, amaqela e-Operation Exodus aya kujolisa kukhuseleko lwezithuthi, ukomelela kwabaqhubi, ukulayishwa ngokugqithisileyo, kunye nokuba semthethweni kwamaphepha-mvume okusebenza. 

Amaqela e-Operation Exodus aya kumisa kwisiPhambuka sezoThutho zikaWonke-wonke sase-Joe Gqabi, kwiSebe lezeNdlela eBellville, nakwindawo yokumisa iibhasi ezimgama omde kwi-CBD. 

Ukwathe abaqhubi kufuneka baqinisekise ukuba bona kunye nabakhweli babo baqhoboshelwe, balandele imiqathango yesantya, kwaye bathathe ikhefu elaneleyo ukuze wonke umntu afike kwindawo abasingise kuyo. 

“Amagosa ethu endlela namanye amasebe ogcino-mthetho nawo azakube esendleleni ukuqinisekisa ukuba uluntu ngokubanzi lwezithuthi luyajongwa izithuthi zalo. 

Qinisekisa ukuba isithuthi sakho sikwimeko entle yokuqhuba, uxinzelelo lwamatayara lubekwe ngokuchanekileyo, zonke izibane kunye neewiper zisebenza kakuhle,” utshilo.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *