Ukusuka kwilali, elokishini, ukuya kwindumasi yomculo wokholo

Ukusebenza nzima kukaBulelani Mvunyiswas nokuthanda umculo kumzisele indlela entle Ophuma kwityotyombe elingasemva kwendlu kwizitalato ezixineneyo zaseDunoon,oyimvumi yegospile ethe yaba luphawu lwethemba kunye nenkuthazo.  Ngomculo wokhole, uBulelani Mvunyiswa, 30, udlule kwisiqalo sakhe esiphantsi wasiwa kwindawo akuyo ngoku eParklands, apho amaculo akhe amnandi kunye namazwi akhuthazayo aqhubeka etsala umdla kubaphulaphuli.  Uhambo lomculo lwakhe uMvunyiswa lwaqala ngo-2013 xa […]

From village, to township, to gospel stardom

Bulelani Mvunyiswa’s hard work and passion for music have brought him a long way Peter Luhanga  Emerging from a backyard shack off the crowded streets of Dunoon, is a gospel musician who has become a symbol of hope and inspiration.  Through gospel music, Bulelani Mvunyiswa, 30, has transcended his humble beginnings and been transported to his […]

Ummeli omtsha waseDunoon obhengezwe yiANC emva kokugxotha uceba wale wadi

ISanco iyabuxhasa ubunkokheli bethutyana de kubanjwe unyulo  Peter Luhanga  Ukugxothwa kukaceba wakwa ward 104 eDunoons uMessie Makuwa yiANC kubangele ukuba uceba weANC uLazola Gungxe angeniswe njengonobhala wethutyana yimibutho eOliver Tambo.  Esi sibhengezo senziwe kwindibano yabahlali eSophakama Primary School eDunoon ngomhla wamashumi amabini anesihlanu kweyoMdumba, kulandela ukuba uMakuwas ebuyele kwinyanga engaphambili. Le ndibano, ebichotshelwe ngusihlalo weANC […]

New Dunoon representative announced by ANC after ousting ward councillor 

Sanco supports interim leadership until by-elections are held Peter Luhanga The recall of Dunoon’s ward 104 councillor Messie Makuwa by the ANC has resulted in proportional representative (PR) ANC councillor Lazola Gungxe being ushered in as interim caretaker by the party’s Oliver Tambo branch. The announcement was made at a community meeting at the Sophakama Primary […]

Historic motorsport thrills at Killarney

Spectacular Crash and Victorious Moments. Iconic Cars and Heart-Pounding Racing Dave Abrahams. Killarney’s 2024 season-opening Passion for Speed international event presented in association with Smile 90.4 FM had it all, as magnificent historic cars and motorcycles brought the golden era of motorsport back to life. The day was filled with close, hard-fought racing and unexpectedly ‘brisk’ parade […]

Nine years later, here is how Wolwerivier is doing

Residents of the City’s emergency housing development face unemployment, extreme heat, and overcrowding. But “we have achieved a lot” says a community member Liezl Human Life in one of Cape Town’s emergency housing sites on the outskirts of the city has been grim for the hundreds of people living there. The community endures overcrowding, high unemployment, […]

Abafundi bematriki baseDunoon bagqwesile

UMakanaka Muzuva ugqame njengophumeleleyo uphezulu phakathi kwabafundi abahlanu abaphezulu bematriki ngo-2023 eSinenjongo High School, eJoe Slovo Park, eMilnerton. Ifoto: Peter Luhanga  Bamenzile umahluko ngaphandle kwemicelimngeni emikhulu Intlupheko, ingxolo, ukucinywa kwemithwalo kunye neemeko zokuhlala ezixineneyo azikhange zibathintele aba bafundi ukufikelela kumaphupha abo emfundo  Nangona kukho ucelomngeni lokuhlala nabakhuluwa bakhe ababini kunye nabazali kwigumbi elinye kumatyotyombe, uMakanaka […]

Dunoon matrics rake in distinctions despite major challenges

Poverty, noise, loadshedding and crowded living conditions didn’t stop these learners reaching their academic dreams Peter Luhanga  Despite the challenge of living with her two brothers and parents in a single room in an informal settlement, Makanaka Muzuva manage to achieve seven distinctions in her matric exams. Among the subjects for which she achieved a […]

Uceba waseDunoon ugxothwe yiANC ngequbuliso 

Uceba uMessie Makuwa uvile ngokukhutshwa kwakhe kwimizuzu nje embalwa phambi kwebhunga lebhunga leSixeko saseKapa  UMakuwa uthi ukulungele ukulwa nokubizwa kwakhe enkundleni.  Peter Luhanga  Kwimeko eyothusayo, umbutho olawulayo we-African National Congress (ANC) urhoxise ngokungalindelekanga uceba wewadi kamasipala exineneyo eDunoon eKapa.  Uceba uMessie Makuwa, othunyelwe ngumbutho wakhe wezopolitiko ukuze akhusele iWadi 104 yaseKapa kunyulo loomasipala ngo-2021, ngoku […]