root - March 28, 2023

Ngu :Anita Khaile 

Abahlali base Dunoon  bavakalise ingqumbo yabo ngokunxamnye kokususwa kwesikhululo sethutyana samapolisa ebesizinze engingqini yabo.

 Esisikhululo sethutyana besibekwe kwirenki yeteksi emva kokudunculwa eDunoon Community Healthy Centre, ekwikhilomitha ezintlanu ukusuka apho. 

Isithethi samapolisa uKapteyin Frederick Van Wyk  uxelele i-Iliso Labantu ukuba bafumana inkxaso kubahlali baseDunoon ngelinyathelo.

UVan Wyk uthi isikhululo sabo sinikela uncedo oludingekayo kulelokishi.

Kodwa abahlali baqunjiswe kukungaziswa ngentshukumo yokususwa kwesisikhululo sethutyana.

Omele abahlali nombutho we EFF uThembelani Ndabezimbi  uthi  utyhafile sesisigqibo kwaye uqumbile.  

“Khange kubekho lunxibelelwano phakathi kwethu, phakathi kwabahlali neenkokheli zokuhlala nomaspala ngalemeko. Sibona nje kusenziwa,” uNdabezimbi utshilo.  

Kodwa uthe uyavuya kuba abahlali bazakuxhamla kukuziswa kwesisitishi erenkini kugufupho nabahlali.

Othethela iSANCO nokwangusihlalo uSinethemba Matomela uthe esisikhululo sincede abahlali ukuba bafumane iinkonzo abazifunayo nangeliphina ixesha.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *