root - March 28, 2023

INTATHELI YETHU

Ngethuba uMzansi Afrika ububhiyozela Usuku Lwamalungelo Oluntu abahlali base Dunoon bavale mba iindlela kuhola iiPotsdam Road ne Malibongwe Drive ngokufafaza inkunkuma namatayara avuthayo.

Bebekhalazela isigqibo seSixeko SaseKapa sokuchitha amatyotyombe atyalwe kwimihlaba yabucala. Ngethuba sibhala elinqaku kudilizwe imikhuku esithoba ukusukela ngoMgqibelo umhla we 18 kuMatshi.

Bekugxalathelene iinqwelo ezingama 20 zamapolisa kunye nabagcinimthetho kwindawo yexhwayelo. Kuqhambuke udushe ngethuba iinkokheli ebezikhokele abantu abangama 300 zithe zajula amatye kwisipolisa. Amapolisa aphendule ngokudubula iimbumbulu zerhabha nerhuluwa .

Othethela oonqawayiphuzwa uFrederick Van Wyk uthi akukho mntu ubanjiweyo emva kwesisidubedube.

“Ingxubevange ibiquka ukundlovwa kumhlaba wabucala kwaze kophulwa iziseko ngamapolisa,”  utshilo uVan Wyk.

Abahlalli bavuke nxamnye nokuchithwa kwalamatyotyombe ase Malibongwe Avenue nase Potsdam Road .

Omnye wabaqhankqalazi u-Esethu Qayiso, uthi ufike kwabagushityholo ngowama  2020 kuba ebengakwazi ukubhata irente eDunoon.

UQayiso uthi akukho nkonzo zasiseko apho kwaye bayasokola . “Singabantu kwaye sifuna iimfuno zethu zifezekiswe.  Abantwana bethu bagilwa ziimoto mihla le. Sifuna isiXeko sisincede, sikaka ematyholweni,” utshilo uQayiso.

Omele iSANCO uSinethemba Matomela, uthi isenzo sesiXeko sokuchitha lamatyotyombe bubuhedeni.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *