root - May 28, 2024

Isebe lika-Oliver Tambo ligxininise ukuba abanakubekwa tyala kwiingxaki zabahlali, njengoko bengekho kulawulo 

INTATHELI YETHU

I-ANC ikhankasele eDunoon phambi konyulo, isebe le-Oliver Tambo lithethale nabavoti kwiholo yokwexeshana kumatyotyombe aseDoornbach ngomhla wama-22 kuCanzibe. 

Lo msitho ubuzinyaswe ngabantu abamalunga ne-100 abanxibe izikipa ze-ANC ezibhalwe umbhalo othi: xa sibambisene singenza okungakumbi. 

Bekhokelwa ngusihlalo wesebe u-Andile Peter, inxalenye yomyalezo we-ANC kubavoti ibikukuba abanakubekwa tyala ngokusilela kokuhanjiswa kweenkonzo eKapa, ​​nanjengoko bengekho kulawulo lwesiXeko, nakwiPhondo. 

“Iingxaki zaseDunoon ayizongxaki zeANC. I-ANC ayikho kurhulumente eNtshona Koloni. 

Izikhalazo zabahlali ezimalunga nolwakhiwo lwezindlu aziyongxaki yeANC, utshilo uPeter. 

Uthe ukuba iANC ilawula eli phondo, bazakubeka phambili ubomi babantu abamnyama. 

“Kufuneka uyovotela iANC. I-ANC yeyakho ayingomntu. Ubongoze abavoti ukuba bagxile kwiANC kuphela kwiphepha lokuvota kwaye bahlale benyanisekile kulo mbutho. 

Umhlali waseDoornbach, uThabo Siyamarhale, obhalisele ukuvota, uthe akaboni nto iluncedo ekuvoteni, echaza ukungaphangeli kwakhe. 

Ukhethe ukungalixeli iqela azimisele ukulivotela. 

“Siyavota kodwa asiyifumani imisebenzi. Urhulumente akazigcini izithembiso, utshilo uSiyamarhale. 

Ngolwazi lukaIliso Labantus, iDA neminye imibutho ayikhange ibambe iindibano zokukhankasa ipolitiki eDunoon, ngaphandle nje kokuxhoma iipowusta zephulo lokukhankasa ezipalini naphezu kophahla lwamatyotyombe. 

Abanye abafana nombutho we EFF baye babonwa besasaza amaphecana ephulo kwirenki yase Dunoon kwangolo suku lunye nomthandazo kwaye bebengekho kule nkonzo. 

I-DA ikwafake intengiso kwi-Iliso Labantu News.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *