Intatheli Yethu - December 13, 2022

Ngaphezulu kwetoni yezakhiwo ezahlukeneyo ezifana neemitha zamanzi kunye neentambo zobhedu ziye zabanjwa kwindawo yokugcina eDunoon ngoMvulo we-5 kaDisemba, okukhokelele ekubanjweni kwabarhanelwa ababini.

Olu bhedu lwachongwa ngokuqinisekileyo njengeleenkampani zikarhulumente.

Isithethi samapolisa eNtshona Koloni uLieutenant Colonel Malcolm Pojie uthi iinzame ezibambeneyo zokuphelisa ukonakaliswa kweziseko ezingundoqo kunye nokubiwa kweentsimbi ezingeyontsimbi ezifana nobhedu zibe neziphumo ezincomekayo xa amagosa eQela le-Economical Infrastructure Task Team eqhube umsebenzi wobuntlola eDunoon kwaye athimba intaphane yobhedu. intambo kwindawo yokugcina kwindawo.

Uthe le mali iqikelelwa ukuba ixabisa ngaphezulu kwe-R160,000. Indoda nomfazi abaphakathi kweminyaka engama-35 nama-45 babanjiwe kwaye bazakuvela kwinkundla kamantyi eKapa xa bebekwe ityala.

Bajongene nezityholo ezayamene nokwaphulwa komthetho iCriminal Matter Amendment Act, utshilo.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *