root - May 14, 2024

Izityholo zonyuka zisuka kwinjongo yokwenzakalisa umzimba, ukuya kutsho ekuzameni ukubulala

  • Ulutsha obeluhamba  ngobusuku bangoMgqibelo ngoBolt oya eDunoon baphele besonzakala.
  • Olu hlaselo kutyholwa ukuba lwenzeke emva kokuba abakhweli kunyanzeleke ukuba baqhutyelwe ukuya eTable View ukuze bakhuphe imali yokuhlawulela uhambo lwabo.
  •  Umqhubi uBenedict Chitungu ulindele isicelo sakhe sebheyile.

INTATHELI YETHU

Umqhubi weBolt oneminyaka engama-39 ubudala otyholwa ngokuhlaba abakhweli ababini ababhinqileyo ngoMgqibelo umhla we-4 kuCanzibe ukuvela kwakhe okokuqala kwinkundla yamatyala kwiNkundla kaMantyi yaseKapa ngoLwesihlanu we-10 kuCanzibe. 

UBenedict Chitungu utyholwa ngokuhlaba uSilu Daniso (21) kunye noNolusindiso Dlangamandla (20) emva kwengxabano emva kokuba becele ukukhweliswa eMonte Vista ukuya eDunoon. 

NgoLwesihlanu ityala likaChitungu liye landa ukusuka kwinjongo yokwenzakalisa umzimba ukuya kutsho kumatyala amabini okuzama ukubulala. 

Igqwetha elikhuselayo uShagan Balram uthe uBalram kufuneka anikwe ibheyile nanjengoko engenamatyala angekahlawulwa okanye asahleliyo, wayengummi waseZimbabwe ngokusemthethweni ohlala eMzantsi Afrika, kwaye nomgcini wakhe unike ubungqina bedilesi. 

UBalram uthe uBalram uye wazinikela ngokuzithandela kumapolisa aseTable View ngoLwesithathu we-8 kaMeyi kwaye usebenzisane namapolisa. 

Uvele kurhulumente ngumtshutshisi uRandall Cupido. 

Umantyi u-Alida Theart ulihlehlisele uLwesihlanu umhla we-17 kuCanzibe inkqubo yokuchotshelwa kwesicelo sebheyile. 

Ngaphandle, uBalram uthe umxhasi wakhe uza kufaka isicelo sokungabi natyala kwaye abonise ubumsulwa bakhe ngexesha letyala.

NgoLwesibini umhla wesixhenxe kuCanzibe, uSilu Daniso, 21, noNolusindiso Dlangamandla, 20, ephelekwa nguEmihle Mfanta, 22, omnye umkhweli weveni yaseChitungu iBolt, ekunye nomama kaDanisos, uZanele, neqaqobana labahlali baseDunoon, batyelele eTable View kwisikhululo samapolisa ukubuza ngokubanjwa kukaChitungu. 

Babuyile ngoLwesithathu umhla we-8 kuCanzibe, engqamana nokunikezela ngokuzithandela kukaChitungu kwangolo suku lunye. 

Ethetha noIliso laBantu ngomhla we-8 kuCanzibe, uDaniso uthe eli qela labathandathu lacela ukukhwela kwiqonga le-e-hailing iBolt ngomhla wesine kuCanzibe, kodwa bathi bakufika eDunoon basokola ukwenza intlawulo ye-EFT kuChitungu, nowavuma ukubaqhuba kwisikhululo sepetroli esikufutshane ukuya kutsala imali kwi-ATM. 

Nangona kunjalo, isikhululo sepetroli savalwa ukuba siphuculwe, kwaye baqhubela phambili ukuya eTable View, nalapho bakhuphe iR150 kwiATM. 

UDaniso uthi emva koko bacela uChitungu ukuba ababuyisele eDunoon, kodwa wala esithi uhambo luphelile. 

Xa babecela ukubuyiselwa imali njengoko uhambo lokuqala olusuka eMonte Vista ukuya eDunoon lwaluyi-R90 kwaye bamhlawule i-R150, uChitungu kutyholwa ukuba akavumanga kwaye endaweni yoko wabaqhubela kwisikhululo samapolisa saseTable View. 

Ngethuba bekwisikhululo samapolisa, omnye wabakhweli uthethe nepolisa wabuya, esithi uChitungu makababeke eDunoon. UDaniso uthe endaweni yoko uChitungu waqala ngemoto ukuya eMarine Drive. 

Umhlobo wakhe emva koko wasebenzisa iselfowuni yakhe ukuqala ukufota uChitungu, nto leyo eyamcaphukisayo, waze wohlutha ifowuni phambi kokuba amise imoto abahlasele. 

“Andikwazi ukuthi usebenzise imela, ndive iintlungu ezibukhali. 

Ndinemithungo elishumi elinesixhenxe, kwaye umhlobo wam unemithungo eli-10,” utshilo uDaniso.

Indawo apho uhlaselo lwenzeka khona yayiku-Otto du Plessis Drive, malunga neDolphin Beach. 

UDaniso uthi emva koko babize ilungu losapho elihlala eParklands, elasabela ngokukhawuleza labasa kwiZiko lezeMpilo loLuntu laseDunoon. 

UDlangamandla uthi bebesendleleni eya Kwa MaOrange eDunoon ngokuhlwa kwangoMgqibelo. 

“Ndandingacingi nganto kwaye andizange ndilandele ingxabano eyayingaphambili. Bendihleli eback seat. 

Yona [imoto ka Chitunga] ihleli abantu abasixhenxe. Ndibone imoto ifika ime, wonke umntu waxhuma. 

Ekubeni ndandisemva, kwafuneka nditsale isihlalo esingaphambili ukuze ndiphume. 

Ndithe xa ndizama ukuphuma ndakhubeka ndawa, kulapho ndahlaselwa khona wathi  Dlangamandla. 

Uthi uChitungu wayethule ngexesha lohambo kwaye wayephendula imibuzo kuphela xa ecelwa.

“Wayephendula kuphela xa sibuza. Ebebonakala ngathi ungumntu ophantsi. Uphole watsho uDlangamandla. Uchaze ukuba kukho abantu abathandathu kwiveni kaChitungu: amantombazana amahlanu aphakathi kweminyaka engama-20 nama-23 ubudala, kunye nendoda. 

Umanejala wezobuDlelwane baseBolt e-Afrika, uSandra Buyole, ungqinile ukuba uChitungu uvaliwe ukuba asebenzise eli qonga ngelixa besenza olwabo uphando lwangaphakathi, kwaye bebexhasa uphando lwamapolisa. 

UBuyole uthe: IBolt inike iingcebiso zobuso ngobuso kubakhweli kwindawo abazikhethele yona, kwaye baye balandula.

Utshilo ukuba ukhuseleko lwabakhweli beBolt lubaluleke kakhulu kwinkampani, kwaye bahlala bekhangela iindlela zokuphucula ukhuseleko lwabakhweli kwiqonga labo. 

Ngoku, uthe abakhweli abakwiqonga lakhe banokufikelela kwiifitsha ezahlukeneyo zokhuseleko, kuquka nenkonzo yokusabela kaxakeka edityaniswe kwi-app ngokusebenzisana ne-Automobile Association (AA). 

Ukusebenzisa le nkonzo ikwabelana ngeenkcukacha zomqhubi kunye nendawo kunye ne-AA ye-24/7 yeziko loqhagamshelwano kwaye ngokukhawuleza ifake iinkonzo zokhuseleko zabucala kunye neenkonzo zikaxakeka.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *